Półmaska filtrująca FFP2 Pruspol

Price:

Półmaski filtrujące FFP2 są kompletnym sprzętem ochrony dróg oddechowych, składającym się całkowicie albo częściowo z materiału filtrującego. Przeznaczone są wyłącznie do ochrony dróg oddechowych przez nietrującymi stałymi i ciekłymi cząstkami takimi jak: pyły, dymy, aerozole, mgły.
Półmaski są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 86/686/EWG i normą EN 149:2001+A1:2009.