Filtropochłaniacz SCOTT PRO2000

Price:

Filtropochłaniacz SCOTT PRO2000 klasy A2B2E2K2-P3 służy do skompletowania z maskami pełnotwarzowymi SCOTT PROMASK i SARI. Zastosowany znormalizowany gwint RD40 umożliwia stosowanie również z maskami innych producentów.

Zgodnie z normą EN14387 filtropochłaniacze A2B2E2K2-P3 przeznaczone są do ochrony przed:
– gazami i oparami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65°C o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm)
– gazami i oparami nieorganicznymi o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm)
– gazami i oparami kwaśnymi o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm)
– amoniakiem i organicznymi pochodnymi amoniaku o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm)
– cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3.