Żel ochronny do rąk Secol 140g

Price:

Hydrofilowy żel ochronny do dłoni Secol zawiera 140 gramów specyfiku. Żel ochronny nałożony na dłonie zapewnia ochronną warstwę cieńszą od skóry wykazującą odporność podobną do rękawic BHP.

Kategoria:

Niewielka ilość żelu wysycha po około 2 minutach i utrzymuje się na skórze do 4 godzin. Można ją szybko usunąć za pomocą zwykłej wody. Żel chroni pory skóry, nie ogranicza w żaden sposób sprawności manualnej i nie krępuje ruchów. Sposób działania żelu ochronnego jest bardzo prosty. Tworzy on cienką warstwę chroniącą dłonie przed toksycznym działaniem farb i lakierów, a także rozpuszczalników organicznych z grupy związków aromatycznych, alifatycznych i ich pochodnych halogenowych (m.in. benzen, toluen, ksylen, chlorobenzen). Chroni dłonie również przed produktami ropopochodnymi: benzynami, olejami, smarami, smołami oraz takimi substancjami jak żywice: utwardzacze i plastyfikatory, estry, ketony i pyły brudzące.