Kask ochronny hełm 4-punktowy

Price:

Kask PP-K zapewnia podstawową ochronę osobistą i można go użytkować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Aby poprawnie użytkować kask, prosimy zapoznać się z jego cechami, sposobem dopasowania oraz pielęgnacją.

Kategoria:

Kask ochronny jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEC oraz z normą EN397:2012+A1:2012.

Obudowa zewnętrzna czyni twój kask jednym z najlżejszych w swojej klasie, równocześnie zapewniając doskonałą wytrzymałość i integralność. Duża ilość otworów wentylacyjnych z wewnętrznymi kanalikami powietrznymi przepuszcza powietrze przez wnętrze kasku oraz nad czołem, zapewniając maksymalne chłodzenie.