Sorbent 10 kilo

Price:

Granulat mineralny przeznaczony do pochłaniania cieczy ( paliw, olejów, smarów, cieczy ropopochodnych, tłuszczy,wody) z powierzchni stałych.

Kategoria: